Kancelaria Notarialna

Anna Pytlak

Notariusz Nisko – Kancelaria Notarialna w Nisku

Lokalizacja

Kancelaria Notarialna znajduje się w Nisku przy ulicy Wolności 23. W pobliżu dostępny jest parking. Notariusz udziela bezpłatnych porad drogą telefoniczną,mailową a także w lokalu.
Logo

Koszty Notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Ponadto, zgodnie z art. 7 Ustawy prawo o notariacie, notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn, jak również pobiera opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej.
W celu uzyskania informacji dotyczących wysokości pobieranych opłat, prosimy o kontakt telefoniczny z Kancelarią.
Kancelaria Notarialna Anna Pytlak
ul.Wolności 23,37-400 Nisko
tel. komórkowy: 661 283 853
tel. stacjonarny: 15 823 51 16
email: annapytlak@notariusznisko.pl

Kancelaria czynna:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Skontaktuj się

Wyślij do nas wiadomość,aby otrzymać bezpłatną informację w ramach dokonywanej czynności.